Το παραγωγικό A3 μηχάνημα, παρέχει μια αξιόπιστη λύση για την κάλυψη των αναγκών εκτύπωσης & σάρωσης. Με ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής σε 27 σελ/λεπτό το Μ2701 εκτυπώνει και αντιγράφει ασπρόμαυρα και σαρώνει έγχρωμα. Το ARDF αυτοματοποιεί τη σάρωση με την ύπαρξη συντομεύσεων για προηγμένες λειτουργίες, όπως αντιγραφή ταυτότητας και σάρωση σε email. Η εκτύπωση διπλής όψης είναι στάνταρ και με έως και τρεις δίσκους χαρτιού, είναι εύκολο να εκτυπώσετε σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και να τροφοδοτήσετε φακέλους και ετικέτες.