Το μικρό μέγεθος του SP 3710DN σημαίνει ότι μπορεί να χωρέσει άνετα σε μικρότερο χώρο εργασίας. Παρά το μικρό του μέγεθος αυτή η συσκευή είναι μεγάλη στις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών κλειδωμένων εκτυπώσεων και των ταχυτήτων εκτύπωσης έως 32ppm