Το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λένε ότι δεν μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις

Παρά την υποστήριξη της ΕΕ προς τους οργανισμούς για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη μετά την πανδημία και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα, οι περισσότεροι διευθυντές επιχειρήσεων λένε ότι δεν υπάρχει κίνητρο για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Ricoh Europe, Λονδίνο, 30 Νοεμβρίου 2021 – Νέα έρευνα που κυκλοφόρησε σήμερα από την Ricoh Europe αποκαλύπτει ότι ένας στους τέσσερις διευθυντές επιχειρήσεων πιστεύει ότι η επιχείρησή του δεν μπορεί να κάνει βελτιώσεις όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεών της στο περιβάλλον.

Έρευνα που διεξήχθη από το Opinion Matters για τη Ricoh Europe, όπου συμμετείχαν 1.500 υπεύθυνοι λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλη την Ευρώπη αποκαλύπτει ότι το 60% συμφωνεί ότι δεν υπάρχει κίνητρο για το C-suite να βοηθήσει στον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Εν τω μεταξύ, σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) δεν είναι βέβαιοι ή δεν έχουν τους πόρους για να επιτύχουν ουσιαστική αλλαγή. Ωστόσο, το 67% λέει ότι οι υπάλληλοί τους ενδιαφέρονται περισσότερο για το πόσο περιβαλλοντικά βιώσιμη είναι τώρα η εταιρεία σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι υπεύθυνοι λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων δυσκολεύονται να γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν όταν πρόκειται για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής τους διακυβέρνησης (ESG). Αυτό συμβαίνει παρά τη σημαντική ώθηση της ΕΕ να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους ESG, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης και περιουσιακών στοιχείων μέσω έργων όπως το InvestEU και το Digital Europe.

Μόνο το 27% των διευθυντών επιχειρήσεων λέει ότι έχει θέσει μακροπρόθεσμους στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας – που σημαίνει ότι οι περισσότεροι απέτυχαν να εφαρμόσουν έναν βασικό οδικό χάρτη για την αλλαγή. Υπάρχει ελπίδα ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα, μετά τη Σύνοδο Κορυφής COP26, όπου οι παγκόσμιοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να συμβάλουν στον τερματισμό της αποψίλωσης των δασών, στη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και στη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Η έλλειψη σχεδιασμού και δράσης ανακουφίζεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (65%) αναγνωρίζουν τη σημασία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Ο συνδυασμός των προσπαθειών ψηφιακού μετασχηματισμού με ένα σαφώς διατυπωμένο πλαίσιο ESG είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αρχίσουν να βλέπουν οφέλη σε ολόκληρο τον οργανισμό τους.

Ο κος David Mills, Διευθύνων Σύμβουλος της Ricoh Europe, λέει: «Το πρώτο βήμα είναι συχνά το πιο δύσκολο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιχειρηματικής αλλαγής. Θα υπάρχουν πολλοί τομείς όπου η βελτίωση των λειτουργιών ή της παραγωγικότητας θα συμπίπτει με τους στόχους ESG, επομένως μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη λειτουργικών κερδών και ESG. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ελκυστικό δεδομένου ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει προγράμματα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ψηφιοποιήσουν και να βελτιώσουν τις βιώσιμες επιδόσεις ως μέρος της στρατηγικής της για την ανάκαμψη από την πανδημία. Ωστόσο, η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών προς τους στόχους ESG πρέπει να συμπληρωθεί με ένα σαφές πλαίσιο και δέσμευση για μετρήσιμη επιτυχία».

«Στη Ricoh, ευθυγραμμίζουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική και τη στρατηγική ESG με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ. Αντί να αποτελεί εμπόδιο, η ευθυγράμμιση με τους SDGs για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής μας απόδοσης αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η παλίρροια σίγουρα αλλάζει. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι οι επιχειρήσεις που δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων θα αγνοηθούν τελικά από την αγορά».