Σημείωση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της ευπάθειας του Apache Log4j στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ricoh

Σημείωση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της ευπάθειας του Apache Log4j στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ricoh Η Ricoh κατανοεί τη σημασία της ασφάλειας και δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας που είναι δυνατές για τους πελάτες της παγκοσμίως. Η Ricoh γνωρίζει την αναφερόμενη

2021-12-19T21:25:32+02:00December 19th, 2021|

Το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λένε ότι δεν μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις

Το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λένε ότι δεν μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις Παρά την υποστήριξη της ΕΕ προς τους οργανισμούς για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη μετά την πανδημία και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα, οι περισσότεροι διευθυντές επιχειρήσεων λένε ότι δεν υπάρχει κίνητρο για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Ricoh

2021-12-09T09:11:23+02:00December 2nd, 2021|

Smart Lockers

Asset Management-Inventory Management-Click & Collect The Smart Locker business is booming. Not only because they reduce human-to-human contact but they also automate processes and return an instant ROI for your customers. Installing and maintaining a smart locker is not all that different from installing and maintaining an MFP. Your engineers can easily be deployed

2020-12-20T14:39:00+02:00December 20th, 2020|

Boost your sales with Ricoh’s A3 colour drive incentive!

If there is one thing to be learned from living and working through the Covid-19 pandemic, it is that the future of work will be hybrid. Workers of the future will no longer be tied to a single location. Supported by digital tools and automated systems, collaboration will take place online, on premise or

2020-12-14T22:48:03+02:00December 12th, 2020|

New! Covid-19 Screening Bundle

Ricoh has launched a COVID-19 bundle using all the great features of Docuware to provide a smart and enhanced safety process, thus minimising the admin, paperwork and time consuming factors required for manual screening. Now that the world is slowly returning to work, current screening processes are both time and resource consuming, requiring manual

2020-12-19T00:22:47+02:00October 19th, 2020|

MP C2011SP Colour All In One Printer

The MP C2011SP colour A3 multifunctional makes life in the office simple with high productivity features from an easy to operate MFP. Best in class performance is delivered from a compact device with a small footprint that still offers advanced features for multifunctional operations. Fast output at 20 ppm delivers high productivity for busy

2020-09-30T13:26:02+03:00September 30th, 2020|

Update: Printer Security Program issued to address potential vulnerabilities in some of Ricoh’s printer/PC fax drivers

First published January 22, 2020 Date of current status April 15, 2020 Ricoh Company, Limited. Ricoh understands the importance of security and is committed to managing its products and services with the most advanced security technologies possible for their customers around the world. On January 22, 2020, Ricoh released updated printer drivers and a

2020-09-30T10:21:33+03:00April 15th, 2020|

Title

Go to Top